AliOvissi Ubi dubium ibi libertas

GENERATION ALLAH - Allahin sukupolvi

Suomesta on virallisen tiedon mukaan lähtenyt n. 60 jihadistia taistelemaan Syyriaan Islamlaisen Valtion (IS) puolesta. Taistelijoiden määrä suhteutettuna Suomessa asuvaan muslimiväestöön on merkittävä.

Jamestown Foundation kuvaa 2015 Syyskuun julkaisussaan Suomesta lähteneiden taistelijoiden osuutta yhdeksi länsimaiden suurimmista suhteessa maassa asuvaan muslimiväestöön: ”Finland has been one of the most significant Western contributors of war volunteers (and likely jihadist foreign fighters) relative to the size of its small Muslim population.” [1]


Viime vuosina olemme saaneet kuulla väitteestä että islamin opetus voisi torjua nuorten radikalisoitumista. Suomessa tämän väitteen on esittänyt mm. Rissanen ja Sakaranaho (HS 10.2.14). He uskovat radikalisoitumisen syyksi kolme tekijää: Alhainen sosioekonominen asema, poliittisten vaikutusmahdollisuuksien vähäisyys ja puutteellinen uskonnon tuntemus. Esitän että edellä mainituista syistä kaksi koskee myös muita maahanmuuttajia eikä ainoastaan muslimeja. Silti muissa maahanmuuttajaryhmissä ei esiinny vastaavaa radikalisoitumista.

 

Läheskään kaikki radikalisoituneet eivät ole lähtöisin sosioekonomisesti huono-osaisten ryhmästä. Tunnetuin on Al Qaidan perustaja miljonääri Osama Bin Laden. Saksassa opiskellut 9/11 terroristi Mohammed Attan perhe kuuluu Egyptin yläluokkaan. Myös 2005 Lontoon metron terrori-iskujen tekijät kuuluivat Iso Britannian hyvin toimeentuleviin maahanmuuttajiin joilla oli korkea sosiaalinen asema. Tanskan vasemmistoliberaalien kansanedustaja Naser Khaderin mukaan Tanskasta lähteneet IS:n taistelijat olivat ennen radikalisoitumista pääosin integroituneita ja keskiluokkaisia. IS:n ulkomailta rekrytoiduista löytyy myös lääkäreitä, insinöörejä ja opiskelijoita.

 

Virallisesti vakuutetaan radikalisoitumisen ehkäisyn toimivan Suomessa hyvin. Mutta mikäli näin on niin yllättävää ei ole ainoastaan kansainvälisesti verrattaen suuri Suomesta rekrytoitujen taistelijoiden määrä suhteessa muslimiväestöön vaan myös yllättävää että luotamme juuri konservatiivisen islamin edustajiin nuorten de-radikalisoinnissa vaikka juuri konservatiivinen kirjaimellinen tulkinta nimenomaan luo pohjan radikalisoitumiselle.


Muslimit eivät ole homogeenisiä, eivät myöskään Suomessa. On eri päähaaroja kuten esim. shia ja sunni mutta päähaaroissakin on eri tulkintoja. Sunni-islamissa esim. wahhabismi, salafismi ja hanbalismi. Wahhabismi ja salafismi edustavat sunni-islamin radikaalimpia ja jäykimpiä tulkintoja. Enemmistö Suomen islamin edustajista eivät kuulu näihin kahteen tulkintaan mutta suuri osa tulkitsee islamia kirjaimellisesti ja konservatiivisesti. Ongelma on että myös radikaaleilla on kirjaimellinen ja konservatiivinen tulkinta islamista.

Helsinkiin suunnitellun suurmoskeijan hankeen rahoittaja on Bahrain [2]. Maan valtionuskonto on islam. Vallassa oleva islamin muoto on radikaali wahhabismi, sama kuin Saudi Arabiassa. Hankeen toteuttaminen näillä rahoittajalla kiihdyttäisi nuorten radikalisoitumista eikä ehkäisisi sitä. On erittäin sinisilmäistä Suomen valtion osalta tukea hanketta jos rahoittavan maan virallisen uskonnon tulkinta on lähes identtinen IS:n tulkintaan. Saudi-Arabian ja IS:n sharia-lain tuomiot ovat pitkälti samat. Jumalanpilkasta, homoseksuaalisuudesta, pettämisestä ja islamista lähtemisestä saa kuolenmantuomion.
 

Uppsalan yliopiston islamin teologi professori Mohammad Fazlhashemi kertoi HS:lle miten kävi kuin Göteborgissa otettiin kesällä 2011 käyttöön Saudi Arabian rahoittama moskeija. Göteborgin moskeijalla on vanhoillinen maine ja siihen yhdistyy toimintaa jossa värvääjät houkuttelevat lähiönuoria ääriliikkeisiin. Kuten Helsingissä hankeen johtajat vannoivat että raha on annettu ilman ehtoja. Fazlhashemi toetaa ”Raha on ohjannut sitä millaista islamia moskeijassa saarnataan”
 


Palestiinalaistaustainen psykologi Ahmed Mansour on vastikkain julkaissut Saksassa suurta huomiota saaneen kirjan ”Generation Allah”. [3] Mansour oli itse nuorena radikalisoitumisen partaalla ja nykyään hänellä on yli 10 vuotta kokemusta nuorten radikalisoitumisen ehkäisystä. Kirjassa hän esittää johdonmukaisesti ja selkeästi syyt radikalisoitumiselle. Hän varoittaa että musliminuorten radikalisoitumisessa ei ole kyse yksittäistapauksista. Päinvastoin koko nuorten muslimien sukupolvi on varassa systemaattisesti radikalisoitua. Hänen mukaansa tähän mennessä radikalisoituneet edustavat vain jäävuoren huippua ja lähivuosina radikalisoituneiden määrä moninkertaistuu jos emme tee ryhdy nopeasti ja tehokkaasti ehkäisemään sitä. Lopuksi jopa oikeusvaltio ja yhteiskuntarauha ovat vaarassa.
 

Mansour luokittelee radikalisoituneet kolmeen eri luokkaan pyramidimallisesti:

- Pyramidin huipulla ovat radikaaleimmat ryhmät kuten Al-Qaida, IS, Boko Haram, Al Shabaab ja Hisbollah

- Pyramidin keskellä ovat mm. Muslimiveljeskunta ja sen kaltaiset järjestöt. Muslimiveljeskunnan islaminuskon käsitystä edustaa esim. Turkin presidentti Erdogan

- Suurin ryhmä eli pyramiidin perusta ovat henkilöt joita Mansour kutsuu ”Allahin sukupolveksi”. Heitä ovat keskuudessamme elävät ihmiset jotka saattavat torjua radikaalin islamin tulkinnan mutta joiden ajattelu ja välillä myös teot eivät ole yhteensopivia länsimaisten yhteiskuntien arvojen eikä demokratian kanssa.

Tämä ”Allahin sukupolvi” on radikalismin peruskallio ja se on valitettavan suuri. Tämä ryhmä ei suoranaisesti tunnusta edustavansa islamismia. Siihen kuuluvat kuitenkin kaikki muslimit jotka puoltavat sukupuolten erottamista, kieltäytyvät tasa-arvosta, ovat antisemiittisiä, torjuvat uskonnon kyseenalaistamista, halveksivat toisinajattelijoita ja uskovat vihaiseen helvetillä rankaisevaan jumalaan.


Tärkeimmät oikeat syyt radikalisoitumiselle ovat a) kirjaimellinen uskonto, b) lasten autoritäärinen kasvatus konservatiivisessa ja partriarkaalisessa perheessä ja c) seksuaalisuuden kieltäminen.

a) Kirjaimellinen uskonto:
Koraani ja Sunna opetetaan monelle muuttumattomana Jumalan sanana jota pitää noudattaa kirjaimmellisesti. Samalla kielletään kyseenalaistaminen ja kriittinen ajattelu. Tähän pyrkiminen ja käskyjen noudattaminen on länsimaisissa demokratioissa lähes mahdotonta sillä monet kehotukset ja käskyt koraanissa ja sunnassa ovat täysin ristiriidassa länsimaiden perusarvojen kanssa, kuten esim. uskontojen tasa-arvo, uskonnonvapaus, naisten ja homoseksuaalien oikeudet sekä uskonnon ja valtion erottaminen.
 

Radikaalit, esim. salafistit, käyttävät tämän ristiriidan hyväksi ja vaativat muslimeja valitsemaan länsimaisten arvojen ja islamin ”puhtaan opin” välillä. Tästä seuraa että kaikkia Koraanin suuria (säkeitä) kirjaimellisesti noudattava radikalisoitunut muslimi näyttäytyy muita parempana ”aitona muslimina".
 

Kirjaimmelliseen islaminopetukseen liittyy aina uskonnollinen uhkailu. Lapsia uhkaillaan pienestä lähtien kuolemanjälkeisellä ikuisella kidutuksella helvetissä. Uhkailu vaikuttaa lapsen kehitykseen estämällä lapsen luonnollista positiivista hengellistä kehitystä, kykyä olla utelias ja kykyä kyseenalaistaa. Uhkailu estää jokaiselle ihmiselle tärkeää oman moraalisen persoonan kehittymistä mikä on suorastaan pärjäämisen edellytys kompleksisessa modernissa yhteiskunnassa.

Lapset jotka kasvavat uhkaavan patriarkaalisen jumalan sekä vastaavasti ankaran ja kurittavan isän alhaisena ovat ylirasitettuja, hukassa ja vailla suuntaa demokraattisessa vapaassa yhteyskunnassa. Se tekee heistä helpon saaliin radikalisoitumiselle.
 

b) Lasten autoritäärinen kasvatus konservatiivisessa ja patriarkaalisessa perheessä:
Perheissä hallitsevat usein äärimmäinen rankat autoritääriset suhteet. Lasten kasvatuksessa yritetään murtaa lapsen tahto. Komentoja, rangaistuksia, nöyryytystä ja lannistusta käytetään kasvatuksen keinoina lapsen saamiseksi käyttäytymään kiltisti ja tottelevaisesti.

Lasta vaaditaan avoimesti näyttämään ”kunnioitusta” perheen hierarkialle jonka huipussa on isä. Viesti on ”Älä kysy, seuraa!" Perinteisessä patriarkaalisessa perheessä isä kieltää riitatilanteissa lastaan katsomasta häntä suoraan silmiin. Lapset oppivat että kyseleminen on huono asia sillä mielikuvitusta ja uteliaisuutta rangaistaan. Tämä aiheuttaa lapselle ylivoimaisen häpeän tunteen joka yhdessä alistumisen ja avuttomuuden tuntemuksien kanssa on lähes sietämätöntä kestettävää henkisesti. Jatkuva häpeän ja hylkäämisen tunne kehittyvät ankaraksi, suvaitsemattomaksi ja kiihkeäksi personallisuudeksi. Ihmiset jotka ovat käyneet läpi vastaavan lapsuuden siirtävät usein omat kokemukset jälleen eteenpäin seuraavalle sukupolvelle.
 

Tavallisesti tapahtuu uhrin samastuminen nöyrryttäjään, yleensä isään, johtaen valtataisteluun. Hallitsijan ja hallittavan valtataistelu karkaa lapsen kasvaessa käsistä seurauksena että lapsen kasvaessa nuoreksi aikuiseksi isä menettää auktoriteetin. Seurauksena nuoret alkavat etsiä uutta korkeampaa auktoriteettia isän tilalle. Ja mikä parempi tilalle kuin monoteistisen uskonnon kiistaton ylin auktoriteetti?

Vastine isän ankaraan auktoriteettiin on konservatiivisen uskonnon ankara ideologia rankaisevasta Jumalasta. "Älä kyseenalaista, usko!" Fundamentalistit käyttävät tätä kuuliaisuutta hallitsemaan kaikkia elämän tilanteita. Monet radikaalit sanovat yleisönsä tietäen: "Islam on totuus ja jos se on totuus niin sinun on seurattava totuutta. Sillä ei ole väliä onko se mielestäsi miellyttävä.”

 

Radikalisoituneet väittävät löytäneensä Allahista "elämänsä tuen", "absoluuttisen ratkaisun" ja "ainoan totuuden". He kehuvat absoluuttisen turvallisuuden tunnetta jota he eivät ole koskaan missään muualla tunteneet ja yrittävät tällä keinolla kompensoida häiriintynyttä luottamustansa.


Tämä yksinoikeus sisältää myös lupauksen vallasta ja paremmuuden tunteesta sillä he luulevat omaavansa absoluuttisen totuuden. Radikalisoitunut tuntee itsensä siksi oikeutetuksi päättämään muiden elämästä, jopa muiden elämästä ja kuolemasta.
 

C) seksualisuuden kieltäminen:
Patriarkaalisissa perheissä ja konservatiivisessa islamissa seksuaalisuus kuuluu vain avioliittoon. Kaikki muu on syntiä eli Haram. Erityisesti tyttöjen oman kehon ja seksuaalisuuden itsemääräämisoikeuteen yritetään puuttua eri keinoilla, esim. pukeutumissäännöillä ja normeilla johon lasten pitää alistua. Moni harras muslimi torjuu usein rajun väkivallan käytön mutta kannattaa naisten ja tyttöjen pukeutumissääntöjä jotka eivät ole yhteensopivia oikeusvaltion, demokratian ja oman kehon itsemääräämisoikeuden kanssa.
 

Seksuaalisuudesta puhuminen perheessä sekä julkisuudessa on muslimien keskuudessa tabu lähes kaikkialla. Luonnolliseen terveeseen kehitykseen kuuluva omaan kehoon sekä vastakkaiseen sukupuoleen tutustuminen on tarkasti valvottua varhaisesta iästä alkaen. Tiukka seksuaalisuuden kieltäminen ei kuitenkaan tuota toivottua tulosta vaan päinvastoin aiheuttaa nuorella kiihtyneen mutta kieron suhteen omaan libidoon. Halu kokea seksuaalisuutta, erityisesti nuorilla miehillä, keskittyy enää ainoastaan omaan fyysisen seksin halun tyydytykseen käyttäen kaikki keinot hyväksi myös väkivaltaa.

Syntyy kuva naisista ainoastaan seksuaalisina esineinä tyydytykselle ja tästä aiheutuu jakautunut kuva naiseudesta lutkana ja huorana vastaan puhdasta viatonta täydellistä naista. Tästä naisten dualistisesta kuvasta johtuen ei enää tavallinen huivi riitä vaan vaaditaan naisia käyttämään koko kehon ja kasvojen peittäviä asuja Burkaa tai Niqabia. Naista ja hänen seksuaalisuuttansa halutaan hallita täydellisesti.

Kaikki kolme tekijää eli uskonnon kirjaimellinen noudattaminen, autoritäärinen kasvatus ja seksuaalisuuden kieltäminen tukevat toisiansa mutta ne voivat esiintyä myös erillisenä. Esimerkiksi myös eteläisissä ei-muslimimaissa näkyvä machokultuuri on usein seuraus autoritäärisesta kasvatuksesta. Näen myös hirvittävät raiskaukset intiassa autoritäärisen kasvatuksen ja seksuaalisuuden kieltämisen seurauksena.

Kaikki kolme tekijää alistavat naisia ja johtavat siihen että heille ei myönnetä samoja oikeuksia kuin miehille vaan heidät nähdään alempiarvoisina. Hamed Abdel-Samad, egyptiläistaustainen Saksassa asuva kirjailija, kirjoitti 12.1.2016 siitä että näiden tekijöiden seuraukset näkyivät 2016 Kölnin uuden vuoden tapahtumissa [4]. Muslimiradikaalit Abdel-Samadin syntymämaassa Egyptissä ovat fatwalla määränneet hänet murhattavaksi islamin uskonnon halveksumisen takia. Samoin on käynyt myös kuuluisalle kirjailijalle Salman Rushdielle sekä pilapiirtäjä Lars Vilksille. Abdel-Samad on Saksan poliisin ympärivuorokautisessa suojelussa. Kirjaimellinen uskonto, lasten autoritäärinen kasvatus konservatiivisessa ja partriarkaalisessa perheessä ja seksuaalisuuden kieltäminen tarvitsevat julkista huomiota sillä sekä tämän päivän että huomisen Ihmisoikeudet, tasa-arvo ja vapaus riippuvat niistä.


Kirjoittaja: Ali Ovissi
Editointi: Hannu Märijärvi
 

Lähteet:
 

  1. The Finnish Foreign Fighter Contingent in Syria and Iraq: Publication: Terrorism Monitor Volume: 13 Issue: 18, Jamestown Foundation http://www.jamestown.org/single/?tx_ttnews[tt_news]=44333#.Vpea5lKNDgB
  2. HS 10.1.16: Moskeijan mystiset miljoonat – mistä Helsingin suurmoskeijan rahat tulisivat?
    http://www.hs.fi/sunnuntai/a1452228326031
  3. Ahmad Mansour, Generation Allah:
    http://www.amazon.de/Generation-Allah-religi%C3%B6sen-Extremismus-umdenken/dp/310002446X
  4. Cicero 12.1.2016 Abuse at New Year's Eve: “It also has to do with Islam”
    http://www.cicero.de/weltbuehne/attacks-cologne-it-also-has-do-islam/60360:

 

Piditkö tästä kirjoituksesta? Näytä se!

16Suosittele

16 käyttäjää suosittelee tätä kirjoitusta. - Näytä suosittelijat

NäytäPiilota kommentit (7 kommenttia)

Käyttäjän vilenin kuva
Aimo Remes

Kiitos röhkeasta esiintulostasi, toivottavasti koskemattomuutesi ei vaarentunut.

Seppo Hildén

"Koraani ja Sunna opetetaan monelle muuttumattomana Jumalan sanana jota pitää noudattaa kirjaimmellisesti. Samalla kielletään kyseenalaistaminen ja kriittinen ajattelu. Tähän pyrkiminen ja käskyjen noudattaminen on länsimaisissa demokratioissa lähes mahdotonta sillä monet kehotukset ja käskyt koraanissa ja sunnassa ovat täysin ristiriidassa länsimaiden perusarvojen kanssa, kuten esim. uskontojen tasa-arvo, uskonnonvapaus, naisten ja homoseksuaalien oikeudet sekä uskonnon ja valtion erottaminen."

Tää korutont on kertomaa...ja kuitenkin länsimaiset demokratiat ottavat avosylin vastaan muslimeja, vaikka heidän näkemyksensä, tapansa ja käytöksensä sotii räikeästi länsimaisen ihmisen elämänmuotoja vastaan.

Sitten nämä länsimaisten demokratioiden poliitikot yrittävät sinisilmäisesti kertoa kansalaisilleen, että kotouttaminen, eli integrointi länsimaiseen yhteiskuntaan on mahdollista.

Voi helvetti tätä länismaisten poliitikkojen tyhmyyden määrää.

Eero Mattila

Erittäin valaiseva kirjoitus, kiitos!

Käyttäjän PekkaVeistola kuva
Pekka Juhani

Erittäin hyvä teksti. Olen pohtinut näitä samoja syitä jotka johtavat lasten ja nuorten persoonien kutistumiseen. Ankara uskonnollisuus yhdistettynä seksuaalikielteisyyteen on kammottava yhdistelmä.

Käyttäjän rutanen1965 kuva
Jari Rutanen

Juuri tällaisia kirjoituksia tarvitaan meille sinisilmä-suomalaisille!

Tiukkaa analyysia ihmiseltä, jolla on myös omakohtaista taustaa ja kokemusta aihepiiristä, eikä pelkkää teoriaosaamista.

Käyttäjän peterapihlstrom kuva
Peter Pihlström

Erinomainen analyysi. Mainittu Hamed Abdel-Samad on muun muassa kommentoinut Angela Merkelin ja n.k. "rasisminvastaisten" tahojen lause "Islam ist ein Teil Deutschlands" toteamalla, että islam ei voi koskaan olla osa jotakin,vaan sen täytyy hallita. Samasta asiasta oli kyse kun Ruotsin maahanmuuttoministeri Jens Orback vaati myöntymistä muslimien vaatimuksiin perustellen kantaansa sillä, että "he (muslimit) näinollen ehkä kohtelevat meitä (ruotsalaisia)vähän paremmin sitten kun he muodostavat enemmistön".

Toimituksen poiminnat